Εταιρική Ταυτότητα

Γνωρίζοντας ότι η εταιρική ταυτότητα (corporate identity) αντικατοπτρίζει την συνολική εικόνα μιας επιχείρησης η Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου την δημιουργία της, βασιζόμενη στο στοχευμένο μάρκετινγκ αλλά και στα σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού. Το σημαντικότερο στοιχείο εταιρικής ταυτότητας είναι το λογότυπο.

Από τη δημιουργία του λογοτύπου μιας επιχείρισης ξεκινάει ο σχεδιασμός όλων των υπόλοιπων στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας. Με αυτό τον τρόπο θα καθοριστούν τα χρώματα και τα σχήματα των υπόλοιπων στοιχείων ώστε να δημιουργηθεί το ανάλογο ύφος της επιχείρησης.

Στοιχεία Εταιρικής Ταυτότητας

Εκτός από το λογότυπο, τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνει η εταιρική ταυτότητα είναι, οι επαγγελματικές κάρτες, οι φάκελοι αλληλογραφίας και τα επιστολόχαρτα. Επιπρόσθετα στοιχεία θεωρούνται το σύνολο των παραστατικών συναλλαγών, οι θήκες και ετικέτες οπτικών μέσων (CD – DVD), καθώς επίσης τα μπλοκ σημειώσεων.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται με ομοιόμορφη δομή και αποτυπώνονται σε ανάλογο ύφος, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα της επιχείρισης. Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας αποτελεί βασικό στοιχείο για την και την ανανέωσης της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η Paraschou Info Systems παρουσιάζει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις, στα σύγχρονα πρότυπα, με στόχο την ανταποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Συνάντηση

Προσδιορισμός των βασικών σχεδίων και του ύφους του λογοτύπου καθώς και επιλογή των στοιχείων εταιρικής ταυτότητας.

Σχεδιασμός

Δημιουργία λογοτύπου, επιλογή πληροφοριών και περιεχομένου των επιμέρους στοιχείων, σχεδιασμός και ανάπτυξη τους.

Εφαρμογή

Αποτύπωση σχεδίων της εταιρικής ταυτότητας στα επιμέρους στοιχεία και προώθησή τους στην επιχείρηση.

Ανανέωση Και Ενημέρωση

Η Paraschou Info Systems εκτός από τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης παρέχει και τη δυνατότητα ανανέωσης και ενημέρωσης της ήδη υπάρχουσας εταιρικής ταυτότητας. Τα επιμέρους στοιχεία εταιρικής ταυτότητας μπορούν να ανασχεδιαστούν είτε για την εισαγωγή νέων πληροφοριών, εικόνων και σχημάτων, είτε για την εξολοκλήρου ανανέωση του λογοτύπου και του ύφους της επιχείρησης.