Ενημερωτικά Δελτία

H Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό και την προώθηση ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) μιας επιχείρησης.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις, η χρήση του διαδικτύου αλλά και των εφαρμογών του καθιστούν απαραίτητη την προώθηση ενημερωτικών δελτίων από την επιχείρηση στους εγγεγραμμένους χρήστες – πελάτες. Τα ενημερωτικά δελτία λειτουργούν στον τομέα της προώθησης και διαφήμισης των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρισης, απευθείας από το διαδίκτυο.

Δημιουργία

Σχεδιασμός εικαστικού του ενημερωτικού δελτίου, με γνώμονα την ταυτότητα και τις υπηρεσίες της επιχείρισης.

Επιλογή

Προσδιορισμός του είδους φόρμας και του πλήθους των περιεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σύνδεση

Ενεργοποίηση και σύνδεση του ενημερωτικού δελτίου με το κατάλληλο πρόγραμμα αποστολής.

Ενημέρωση

Τακτική ενημέρωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία.

Εκμάθηση

Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του κατάλληλου λογισμικού αποστολής ενημερωτικών δελτίων.

Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο διαδικτυακής προώθησης και επικοινωνίας της επιχείρισης με το κοινό. Για το λόγο αυτό η Paraschou Info Systems παρουσιάζει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις και μεθοδολογίες υλοποίησης, με στόχο την αποδοτικότερη  διαφήμιση των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Συνάντηση

Προσδιορισμός των βασικών σχεδίων, των σχεδίων και του ύφους των ενημερωτικών δελτίων περιεχομένου καθώς και επιλογή του υλικού προώθησης.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός ενημερωτικών δελτίων, επιλογή πληροφοριών και περιγραφής των επιμέρους στοιχείων και ανάπτυξή τους.

Εφαρμογή

Σύνδεση ενημερωτικών δελτίων στο πρόγραμμα αποστολής, εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού αποστολής και προώθησή τους από την επιχείρηση.

Ανανέωση Και Ενημέρωση

Η Paraschou Info Systems παρέχει τη δυνατότητα τακτικής ανανέωσης και ενημέρωσης των σχεδίων και των πληροφοριών των ενημερωτικών δελτίων. Τα στοιχεία περιεχομένου ενημερωτικών δελτίων, μπορούν να επανασχεδιαστούν είτε για την εισαγωγή νέων πληροφοριών, είτε για την εξολοκλήρου ανανέωση του ύφους της επιχείρησης.