Σχεδιασμός Εντύπων

H Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό εντύπων (print design), για την παροχή πληροφοριών (κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, κατάλογοι) αλλά και τη διαφήμιση (ενημερωτικά φυλλάδια, μπροσούρες) της επιχείρησης.

Ο σχεδιασμός εντύπων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, από την επιλογή των χρωμάτων, των εικόνων και των επιμέρους σχεδίων που θα χρησιμοποιηθούν, μέχρι τον τρόπο δόμησης των πληροφοριών και των περιεχομένων.

Κάρτες

Οι επαγγελματικές κάρτες προβάλουν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επιχείριση. Περιέχουν την επωνυμία της, την ειδικότητα των υπηρεσιών και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Φάκελοι

Οι επαγγελματικοί φάκελοι περιέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορούν άμεσα τους παραλήπτες. Προβάλουν την επωνυμία της, την ειδικότητα των υπηρεσιών και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Επιστολόχαρτα

Τα επιστολόχαρτα είναι έντυπα μέσα για κάθε επίσημη επικοινωνία μεταξύ της επιχείρισης, των πελατών και των συνεργατών της. Αναγράφουν την επωνυμία της, την ειδικότητα των υπηρεσιών και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Μπροσούρες

Οι μπροσούρες (διαφημιστικά φυλλάδια) είναι ο αμεσότερος τρόπος προώθησης και προβολής των υπηρεσιών μιας επιχείρισης. Η έντυπη προβολή των υπηρεσιών αποτελεί την αποδοτικότερη μορφή προώθησης και διαφήμισης της επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται με ομοιόμορφη δομή και αποτυπώνονται σε ανάλογο ύφος, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα της επιχείρισης. Τα έντυπα παροχής πληροφοριών και διαφήμισης, αποτελούν βασικά εργαλεία μάρκετινγκ για μια επιχείρηση. Για το λόγο αυτό η Paraschou Info Systems παρουσιάζει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις, στα σύγχρονα πρότυπα, με στόχο την ανταποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Συνάντηση

Προσδιορισμός των βασικών σχεδίων και του ύφους των εντύπων καθώς και επιλογή του είδους και της ποσότητας που θα δημιουργηθεί

Σχεδιασμός

Δημιουργία των επιμέρους κατηγοριών, επιλογή πληροφοριών και περιεχομένου των επιμέρους στοιχείων, σχεδιασμός και ανάπτυξη τους.

Εφαρμογή

Αποτύπωση των σχεδίων στον επιλεγμένο αριθμό και κατηγορία έντυπου υλικού και προώθησή τους στην επιχείρηση.

Ανανέωση Και Ενημέρωση

Η Paraschou Info Systems παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης και ενημέρωσης του ήδη υπάρχοντος σχεδίου έντυπου υλικού. Τα στοιχεία περιεχομένου του έντυπου υλικού μπορούν να επανασχεδιαστούν είτε για την εισαγωγή νέων πληροφοριών, είτε για την εξολοκλήρου ανανέωση του του ύφους της επιχείρησης.