Διαφημιστικό Περιεχόμενο

H Paraschou Info Systems αναλαμβάνει τη δημιουργία και το σχεδιασμό για το διαφημιστικό περιεχόμενο (promotional content) μιας επιχείρισης, είτε προορίζεται για αποτύπωση, είτε για διαδικτυακή προώθηση.

 Τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σχεδιάζονται τα κατάλληλα γραφικά σχέδια, σχήματα και φωτογραφίες τα οποία πλαισιώνονται με τους κατάλληλους τίτλους κειμένου και την σωστά προσδιορισμένη περιγραφή. Κατά την διαδικτυακή προώθηση μιας επιχείρησης, σχεδιάζονται διαφημιστικά πλαίσια (banners) είτε με στατικά σχήματα είτε με κινούμενα αντικείμενα (animations).

Έντυπο Μέσο

Προσθήκη και επεξεργασία εικόνων. Εισαγωγή διαφημιστικού κειμένου. Δημιουργία του κατάλληλου τυπογραφικού περιεχομένου. Προσαρμογή γραφικών στοιχείων έντυπης καταχώρησης.

Ηλεκτρονικό Μέσο

Σχεδιασμός διαφημιστικού περιεχομένου για διαδικτυακή χρήση. Προσθήκη διαφημιστικών πλαισίων για social media. Εισαγωγή διαφημιστικών πλαισίων Adwords. Δημιουργία γραφικών πλαισίων (banners) σε ιστοσελίδες

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται και αποτυπώνονται, προσαρμοσμένα στο ύφος και τα ενδιαφέροντα που προσδιορίζουν την επιχείριση.  Τo διαφημιστικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η Paraschou Info Systems παρουσιάζει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις, στα σύγχρονα πρότυπα, με στόχο την ανταποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Συνάντηση

Προσδιορισμός των βασικών σχεδίων και του ύφους του διαφημιστικού περιεχομένου καθώς και επιλογή των υπό προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός διαφημιστικού περιεχομένου, επιλογή πληροφοριών και περιγραφής των επιμέρους στοιχείων, σχεδιασμός και ανάπτυξη τους.

Εφαρμογή

Αποτύπωση σχεδίων του διαφημιστικού περιεχομένου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και προώθησή τους στην επιχείρηση.

Ανανέωση Και Ενημέρωση

Η Paraschou Info Systems παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης και ενημέρωσης του ήδη υπάρχοντος διαφημιστικού περιεχομένου. Τα στοιχεία περιεχομένου έντυπου ή ψηφιακού υλικού, μπορούν να επανασχεδιαστούν είτε για την εισαγωγή νέων πληροφοριών, είτε για την εξολοκλήρου ανανέωση του ύφους της επιχείρησης.