Προφίλ

Η Paraschou Info Systems είναι ιδιωτική επιχείρηση που δημιουργήθηκε από τον Σίμο Ν. Παράσχου στις αρχές του 2017 και δραστηριοποιείται στον τομέα πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και μάρκετινγκ.

Οι κύριοι τομείς των υπηρεσιών που παρέχονται είναι η δημιουργία διαδικτυακών και εταιρικών εφαρμογών, η γραφική αποτύπωση και το ηλεκτρονικό / ψηφιακό μάρκετινγκ.

Ο Σίμος Παράσχου είναι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ειδικότητα στη διοίκηση και τις οικονομοτεχνικές μελέτες, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, με κατοχύρωση πτυχίων BSc και BEd.

Branded Collaborations

Από το 2006 και για τρία χρόνια εργάστηκε σε επιχειρήσεις προώθησης και υποστήριξης διαφημιστικού υλικού. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στην ανάλυση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργώντας εταιρικές και διαδικτυακές εφαρμογές ξενοδοχειακής μονάδας, εταιρίας κατασκευών καθώς επίσης ανέλαβε την προώθηση και την υποστήριξή τους.

Το 2013 ξεκίνησε συνεργασία με εταιρία διαδικτυακής μάθησης. Από το 2013 είναι ο εισηγητής του μαθήματος Βάσεων Δεδομένων (Microsoft Access) στην εταιρία Mathemagenesis ενώ το 2014 ανέλαβε και την εισήγηση του μαθήματος «Δημιουργία ιστολογίων (WordPress)».

Από το 2015 έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την προώθηση συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών για ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Πρόσφατα ανέλαβε την υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών real estate και τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας επιχειρήσεων.

Διαδικασία Προόδου

Συνάντηση
Βασικά Εταιρικά Θέματα
Ανάλυση & Προγραμματισμός
Επιλογή Μεθοδολογιών
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Επιλογή Εργαλείων, Τεχνικών & Εφαρμογή
Επανεξέταση & Έλεγχος
Γενικός Έλεγχος Λειτουργικότητας & Προετοιμασία Δημοσίευσης Του Έργου
Προώθηση & Δημοσίευση
Προώθηση Στην Εταιρία & Δημοσίευσή Του Στο Κοινό Προς Χρήση

Μας Εμπιστεύτηκαν