Δημιουργία E-Booking

Συνδυάζοντας την εξειδίκευση στην ανάλυση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, με την δεκαετή εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού η Paraschou Info Systems δημιουργεί έργα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Η δημιουργία σελίδων ηλεκτρονικών κρατήσεων για ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις εστίασης, καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων αναγκών και χαρακτηρίζεται από την ευκολία στη χρήση τόσο των πελατών όσο και της διαχείρισης. 

Το αποτέλεσμα των έργων αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών κρατήσεων, την άριστη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών αλλά και την πρωτοτυπία στη δομή του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου.

Ανάλυση, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Η Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανάλυση απαιτήσεων, τον  σχεδιασμό των επιμέρους ενοτήτων καθώς επίσης επιμελείται την εμφάνιση και το περιεχόμενο της πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων. Κατά τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων, επιμελείται ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, ο καθορισμός της δομής της και η σύνδεσή της με τον διαδικτυακό τόπο. 

Εκτός από την κατηγοριοποίηση και την εισαγωγή των υπηρεσιών στη βάση δεδομένων, επιλέγονται εύχρηστα εργαλεία και δημιουργούνται οι κατάλληλες υπηρεσίες διαχείρισης κρατήσεων, ο χρονολογικός υπολογισμός καθώς επίσης εισάγονται οι τρόποι πληρωμής, και ο έλεγχος πληρότητας. Για την εύκολη και άμεση διαχείριση των διαδικτυακών τόπων ηλεκτρονικών κρατήσεων, δημιουργούνται εύχρηστες εφαρμογές προς τους διαχειριστές τους, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση εξειδικευμένων γνώσεων.

Ανάλυση

Προσδιορισμός του έργου, ανάλυση απαιτήσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών κρατήσεων, επιλογή μεθόδου υλοποίησης και καθορισμός εργασιών.

Σχεδιασμός

Δημιουργία πλατφόρμας υπηρεσιών ηλεκτρονικών κρατήσεων από το μηδέν, εισαγωγή κατάλληλων εργαλείων και κατηγοριοποίηση λειτουργιών.

Ανάπτυξη

Καθορισμός της δομής και επιλογή των ενοτήτων των υπηρεσιών ηλεκτρονικών κρατήσεων, εισαγωγή του περιεχομένου και κατασκευή συνδέσμων.

Διαχείριση Περιεχομένου

Η Paraschou Info Systems εκτός από τη δημιουργία και τον σχεδιασμό του περιεχομένου (αρχεία κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο) παρέχει και τη δυνατότητα διαχείρισής και ενημέρωσής του (εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή) σε όλα τα πεδία των βάσεων δεδομένων ενός διαδικτυακού τόπου.
Η διαχείριση των υπηρεσιών μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων γίνεται από την Paraschou Info Systems κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, ενώ επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο προσωπικό της εκάστοτε επιχείρησης.

Κόστος Δημιουργίας & Αναβάθμισης

Το κόστος για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο. 

Κατά τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου ηλεκτρονικών κρατήσεων παρέχονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Δημιουργία E-Booking

 • Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων
 • Ετήσια Κατοχύρωση Ονόματος & Φιλοξενία
 • Προσαρμοσμένος Σχεδιασμός
 • Εγκατάσταση & Προσαρμογή Των Απαραίτητων Εργαλείων
 • Πιστοποιητικά Ασφάλειας
 • Φόρμες Κρατήσεων & Πληρωμής
 • Σύνδεση Εργαλείων & Συστημάτων Πληρωμών
 • Εισαγωγή Δεδομένων & Περιεχομένου

Αναβάθμιση E-Booking

 • Αναβάθμιση Έκδοσης Λογισμικού & Ενεργών Εργαλείων
 • Μεταφορά Του Υπάρχοντος Περιεχομένου Σε Νέα Έκδοση
 • Προσθήκη Νέου Περιεχομένου
 • Έλεγχος Συνδέσμων, Φόρμας Κρατήσεων & Πληρωμής
 • Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων
 • Εισαγωγή Modules & Plugins
 • Έλεγχος Συμβατότητας & Προσαρμογή
 • Ενέργειες Βελτιστοποίησης & Προώθησης E - Booking

Οι εργασίες μπορούν να επεκταθούν και πέρα από την δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων. Όσοι εμπιστεύτηκαν την δημιουργία του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησής τους, έχουν την δυνατότητα να λάβουν επιπλέον υπηρεσίες αναβάθμισης και ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης της ιστοσελίδας τους.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Από την ανάλυση μέχρι την παράδοση του έργου, παρέχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών τόσο στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των ιστοσελίδων, όσο και της δημιουργίας και επεξεργασίας του περιεχομένου.

Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημά, τροποποίηση αλλά και ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου, παρέχεται τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαδικτυακής εξυπηρέτησης ή προγραμματισμένης συνάντησης.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό που θα διαχειρίζεται το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε με τη μορφή συνεδρίας, είτε μέσω οπτιακουστικού υλικού.