Δημιουργία E-Shop

Με εξειδίκευση στην ανάλυση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, η Paraschou Info Systems δημιουργεί έργα ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος καλύπτει το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρισης για κάθε κλάδο και υπηρεσία.  Μέσα από σελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) γίνεται προώθηση, αγορά προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης, δημιουργούνται πρωτότυπες και εύχρηστες εφαρμογές για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του κοινού. Το αποτέλεσμα των έργων αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων, την υψηλή αισθητική αλλά και την πρωτοτυπία στη δομή του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου. Επίσης χαρακτηρίζονται από άριστη λειτουργικότητα και ευχρηστία σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

Ανάλυση, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Η Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό των επιμέρους ενοτήτων καθώς επίσης επιμελείται την εμφάνιση και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, επιμελείται ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, ο καθορισμός της δομής της και η σύνδεσή της με τον διαδικτυακό τόπο.

Εκτός από την κατηγοριοποίηση και την εισαγωγή των προϊόντων στη βάση δεδομένων, δημιουργούνται εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης παραγγελιών, υπολογισμού ποσότητας και κόστους καθώς επίσης εισάγονται οι τρόποι πληρωμής, και ο αποθεματικός έλεγχος. Για την εύκολη και άμεση διαχείριση των διαδικτυακών τόπων ηλεκτρονικών καταστημάτων, δημιουργούνται εύχρηστες εφαρμογές προς τους διαχειριστές τους, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση εξειδικευμένων γνώσεων.

Ανάλυση

Προσδιορισμός του έργου, ανάλυση απαιτήσεων ηλεκτρονικού καταστήματος, επιλογή μεθόδου υλοποίησης και καθορισμός εργασιών.

Σχεδιασμός

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος από το μηδέν, εισαγωγή κατάλληλων εργαλείων και κατηγοριοποίηση λειτουργιών σε ενότητες.

Ανάπτυξη

Καθορισμός της δομής και επιλογή των ενοτήτων του ηλεκτρονικού καταστήματος, εισαγωγή του περιεχομένου και κατασκευή συνδέσμων.

Διαχείριση Περιεχομένου

Η Paraschou Info Systems εκτός από τη δημιουργία και τον σχεδιασμό του περιεχομένου (αρχεία κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο) παρέχει και τη δυνατότητα διαχείρισής και ενημέρωσής του (εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή) σε όλα τα πεδία των βάσεων δεδομένων ενός διαδικτυακού τόπου. 
Η διαχείριση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας γίνεται από την Paraschou Info Systems κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, ενώ επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο προσωπικό της εκάστοτε επιχείρησης.

Κόστος Δημιουργίας & Αναβάθμισης

Το κόστος για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο.

Κατά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Δημιουργία E - Shop

 • Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Καταστήματος
 • Ετήσια Κατοχύρωση Ονόματος & Φιλοξενία
 • Προσαρμοσμένος Σχεδιασμός
 • Εγκατάσταση & Προσαρμογή Των Απαραίτητων Εργαλείων
 • Πιστοποιητικά Ασφάλειας
 • Φόρμες Παραγγελιών & Πληρωμής
 • Διαμόρφωση E - Shop Στα Πρότυπα Της Επιχείρησης
 • Εισαγωγή Δεδομένων & Περιεχομένου

Αναβάθμιση E - Shop

 • Αναβάθμιση Έκδοσης Λογισμικού & Εργαλείων Χρήσης E - Shop
 • Μεταφορά Του Υπάρχοντος Περιεχομένου Σε Νέα Έκδοση
 • Προσθήκη Νέου Περιεχομένου
 • Έλεγχος Συνδέσμων Με Εργαλεία Παραγγελιών & Πληρωμής
 • Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων
 • Εισαγωγή Modules & Plugins
 • Έλεγχος Συμβατότητας & Προσαρμογή
 • Ενέργειες Βελτιστοποίησης & Προώθησης Του E - Shop

Οι εργασίες μπορούν να επεκταθούν και πέρα από την δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όσοι εμπιστεύτηκαν την δημιουργία του διαδικτυακού καταστήματος της επιχείρησής τους, έχουν την δυνατότητα να λάβουν επιπλέον υπηρεσίες αναβάθμισης και ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης της ιστοσελίδας τους.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Από την ανάλυση μέχρι την παράδοση του έργου, παρέχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών τόσο στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων, όσο και της δημιουργίας και επεξεργασίας του περιεχομένου.

Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημά, τροποποίηση αλλά και ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου, παρέχεται τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαδικτυακής εξυπηρέτησης ή προγραμματισμένης συνάντησης.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό που θα διαχειρίζεται το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε με τη μορφή συνεδρίας, είτε μέσω οπτιακουστικού υλικού.