Δημιουργία Website

Με εξειδίκευση στην ανάλυση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, η Paraschou Info Systems αναπτύσσει έργα διαδικτυακής προώθησης επιχειρήσεων. Μέσα από δυναμικές ιστοσελίδες (dynamic websites) ή ιστολόγια (Blogs), γίνεται η προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης, η προβολή των σχετικών πληροφοριών και οι τρόποι επικοινωνίας με το κοινό.

Το αποτέλεσμα των έργων αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα δημιουργίας ιστοσελίδων, την υψηλή αισθητική αλλά και την πρωτοτυπία στη δομή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου. Βασικός τομέας θεωρείται η άριστη λειτουργικότητα και ευχρηστία κάθε ιστοσελίδας.

Ανάλυση, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Η Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τόσο των βασικών στοιχείων όσο και επιμέρους ενοτήτων, καθώς επίσης επιμελείται την εμφάνιση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Κατά τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων, επιμελείται τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, τον καθορισμό της δομής της και την σύνδεσή της με τον διαδικτυακό τόπο. Για την εύκολη και άμεση διαχείριση των ιστοσελίδων, δημιουργούνται εύχρηστες εφαρμογές χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση εξειδικευμένων γνώσεων.

Η Paraschou Info Systems αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τόσο των βασικών στοιχείων όσο και επιμέρους ενοτήτων, καθώς επίσης επιμελείται την εμφάνιση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Κατά τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων, επιμελείται τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, τον καθορισμό της δομής της και την σύνδεσή της με τον διαδικτυακό τόπο. Για την εύκολη και άμεση διαχείριση των ιστοσελίδων, δημιουργούνται εύχρηστες εφαρμογές χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση εξειδικευμένων γνώσεων.

Ανάλυση

Προσδιορισμός του έργου, ανάλυση απαιτήσεων της ιστοσελίδας, επιλογή μεθόδου υλοποίησης και καθορισμός εργασιών.

Σχεδιασμός

Δημιουργία ιστοσελίδας από το μηδέν ή επιλογή πρότυπου, εισαγωγή κατάλληλων εργαλείων και κατηγοριοποίηση λειτουργιών σε ενότητες.

Ανάπτυξη

Καθορισμός της δομής και επιλογή των ενοτήτων της ιστοσελίδας, εισαγωγή του περιεχομένου και κατασκευή συνδέσμων.

Διαχείριση Περιεχομένου

Η Paraschou Info Systems εκτός από τη δημιουργία και τον σχεδιασμό του περιεχομένου (αρχεία κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο) παρέχει και τη δυνατότητα διαχείρισής και ενημέρωσής του (εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή) σε όλα τα πεδία των βάσεων δεδομένων ενός διαδικτυακού τόπου. Η διαχείριση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας γίνεται από την Paraschou Info Systems κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, ενώ επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο προσωπικό της εκάστοτε επιχείρησης.

Κόστος Δημιουργίας & Αναβάθμισης

Το κόστος για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας κυμαίνεται στα 500 ευρώ + Φ.Π.Α.

Το κόστος για τη αναβάθμιση μιας ιστοσελίδας κυμαίνεται στα 150 ευρώ + Φ.Π.Α. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE

 • Δημιουργία Website
 • Κατοχύρωση ονόματος
 • Ετήσια Διαδικτυακή Φιλοξενία
 • Δημιουργία Εταιρικών E-mail
 • Προσαρμοσμένος Σχεδιασμός
 • Διαμόρφωση Ιστοσελίδας Στα Πρότυπα Της Επιχείρησης
 • Εισαγωγή Περιεχομένου (Κείμενο, Πολυμέσα)
 • Φόρμες Επικοινωνίας & Ενημερωτικά Δελτία
 • Βασικές Ενέργειες Βελτιστοποίησης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WEBSITE

 • Αναβάθμιση Website
 • Αναβάθμιση Έκδοσης Λογισμικού
 • Μεταφορά Του Υπάρχοντος Περιεχομένου Στη Νέα Έκδοση
 • Εισαγωγή Ενημερωμένου Περιεχομένου
 • Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων
 • Έλεγχος Συμβατότητας & Προσαρμογή
 • Έλεγχος Συνδέσμων
 • Εισαγωγή Modules & Plugins
 • Ενέργειες Βελτιστοποίησης

Οι εργασίες μπορούν να επεκταθούν και πέρα από την δημιουργία της ιστοσελίδας. Όσοι εμπιστεύτηκαν την δημιουργία του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησής τους, έχουν την δυνατότητα να λάβουν επιπλέον υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης της ιστοσελίδας τους.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Από την ανάλυση μέχρι την παράδοση του έργου, παρέχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών τόσο στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των ιστοσελίδων, όσο και της δημιουργίας και επεξεργασίας του περιεχομένου.

Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημά, τροποποίηση αλλά και ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου, παρέχεται τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαδικτυακής εξυπηρέτησης ή προγραμματισμένης συνάντησης.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό που θα διαχειρίζεται το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε με τη μορφή συνεδρίας, είτε μέσω οπτιακουστικού υλικού.